History

Built in 1896, the Old Town Hall was originally the seat of local government, which included the Council Chamber, Magistrates Court and holding cells for remand prisoners.

After years of use as a civic building these services moved elsewhere in 1989, leaving the Old Town Hall vacant. In the intervening years the Old Town Hall was divested to private ownership and used as a nightclub where it was unceremoniously vandalised and fell into disuse and disrepair.

Merthyr Tydfil Housing Association resolved to save the building and preserve its unique heritage and character when they purchased the Old Town Hall in 2007. Working with a range of funding partners, the venerable building started the journey towards its new life as a centre for the arts, heritage and creative industries.

The Old Town Hall has been extensively renovated and restored, blending its beautiful period features with brand new arts facilities and technologies to make it a truly inspirational building.

Hanes

Adeiladwyd Hen Neuadd y Dref  yn 1896 fel canolfan llywodraeth leol yn wreiddiol, yn cynnwys Siambr y Cyngor, y Llys Ynadon a chelloedd ar gyfer carcharorion a gadwyd yn y ddalfa.

Wedi blynyddoedd o ddefnydd dinesig, symudwyd y gwasanaethau hyn yn 1989, gan adael Hen Neuadd y Dref yn wag.

Wedi hynny, aeth y Hen Neuadd I ddwylo preifat ac fe’i ddefnyddiwyd fel clwb nos. Cafodd ei fandaleiddio’n ddiseremoni a dechreuodd yr adeilad fynd â’i ben iddo. Penderfynodd Cymdeithas Tai Merthyr Tudful i achub yr adeilad a diogelu ei dreftadaeth unigryw pan brynodd Hen Neuadd y Dref yn 2007. Gyda chymorth amrywiaeth o bartneriaid cyllido, cychwynnodd yr hen adeilad ar ei daith tuag at fywyd newydd fel canolfan ar gyfer y celfyddydau , treftadaeth a’r diwydiannau creadigol.

Mae Hen Neuadd y Dref wedi cael ei hadnewyddu a’i hadfer yn helaeth, gan gydblethu ei nodweddion cyfnod hardd â chyfleusterau a thechnolegau celfyddydol newydd sbon i’w wneud yn adeilad sy’n gwir ysbrydoli.

back
back back back back back back back back back back back back back back back